Dezinfekční systémy

Dezinfekční rám

Použití výrobku

Výrobek „Dezinfekční rám” se používá všude tam, kde je nutno zamezit přítomnosti virů a bakterií. Výrobek zajišťuje dezinfekci infikovaného prostoru, lidí a materiálu ve zdravotnictví a sociálních službách prostřednictvím aerosolové dezinfekční látky.

Popis výrobku

Výrobek „Dezinfekční rám (brána) — Typ Il” se skládá z rámu, který je vyroben hliníkových profilů a na tomto rámu je uložen ‚ ultrazvukový atomizační vyvíječ aerosolu z dezinfekčního roztoku, který vhání aerosol (nano-mlhu) do prostoru rámu. Jeho napájení je řešeno prostřednictvím elektrického rozvaděče. Dezinfekční rám je uložen na všesměrových kolečkách s aretací pro snadné přemísťování jen použitím lidské síly, Rozměry dezinfekčního rámu jsou přizpůsobeny standardním rozměrům rámů dveří v prostorách nemocničních a sociálních služeb. Dezinfekční rám byl konstruován ve spolupráci společnosti ARMED Medical s.r.o., VŠCHT Praha a SOU Technické Chotěboř.

Dezinfekční robot

Použití výrobku

Výrobek „Dezinfekční robot” se používá všude tam, kde je nutno zamezit přítomnosti virů a bakterií. Výrobek zajišťuje dezinfekci infikovaného prostoru, lidí a materiálu ve zdravotnictví a sociálních službách prostřednictvím aerosolové dezinfekční látky.

Popis výrobku

Výrobek „Dezinfekční robot” využívá nanotechnologie založené na generování nanočástic aerosolu z dezinfekční látky. Jednotlivé částice vznikajícího aerosolu jsou tvořené nano a mikro kapičkami, které mohou pronikat mezi komplexně tvarované povrchy. Tyto částice jsou generovány ultrazvukovým atomizačním vyvíječem aerosolu a prostřednictvím ventilátoru vháněny do prostoru dezinfekčního rámu, kde dochází k dezinfekci infikovaného prostoru, materiálu nebo osob, Výrobek se skládá z rámu, který je vyroben z hliníkových profilů a na tomto rámu je uložen ultrazvukový atomizační vyvíječ aerosolu z dezinfekčního roztoku, který vhání aerosol (nano-mlhu) do prostoru rámu. Jeho napájení je řešeno prostřednictvím elektrického rozvaděče. Dezinfekční rám je uložen na všesměrových kolečkách s aretací pro snadné přemísťování jen použitím lidské síly. Rozměry dezinfekčního robota jsou přizpůsobeny standardním rozměrům rámů dveří v prostorách nemocničních a sociálních služeb. Dezinfekční robot byl konstruován ve spolupráci společnosti ARMED Medtcal, s.r.o., VŠCHT Praha a SOU Technické Chotěboř.

Pro více informací a objednání nás neváhejte kontaktovat. ​

Vaše spokojenost je naší prioritou.

další produkty