proDukty

Dezinfekční systémy

Dezinfekční rám

Použití výrobku

Výrobek „Dezinfekční rám” se používá všude tam, kde je nutno zamezit přítomnosti virů a bakterií. Výrobek zajišťuje dezinfekci infikovaného prostoru, lidí a materiálu ve zdravotnictví a sociálních službách prostřednictvím aerosolové dezinfekční látky.

Popis výrobku

Výrobek „Dezinfekční rám (brána) — Typ Il” se skládá z rámu, který je vyroben hliníkových profilů a na tomto rámu je uložen ‚ ultrazvukový atomizační vyvíječ aerosolu z dezinfekčního roztoku, který vhání aerosol (nano-mlhu) do prostoru rámu. Jeho napájení je řešeno prostřednictvím elektrického rozvaděče. Dezinfekční rám je uložen na všesměrových kolečkách s aretací pro snadné přemísťování jen použitím lidské síly, Rozměry dezinfekčního rámu jsou přizpůsobeny standardním rozměrům rámů dveří v prostorách nemocničních a sociálních služeb. Dezinfekční rám byl konstruován ve spolupráci společnosti ARMED Medical s.r.o., VŠCHT Praha a SOU Technické Chotěboř.

Dezinfekční robot

Použití výrobku

Výrobek „Dezinfekční robot” se používá všude tam, kde je nutno zamezit přítomnosti virů a bakterií. Výrobek zajišťuje dezinfekci infikovaného prostoru, lidí a materiálu ve zdravotnictví a sociálních službách prostřednictvím aerosolové dezinfekční látky.

Popis výrobku

Výrobek „Dezinfekční robot” využívá nanotechnologie založené na generování nanočástic aerosolu z dezinfekční látky. Jednotlivé částice vznikajícího aerosolu jsou tvořené nano a mikro kapičkami, které mohou pronikat mezi komplexně tvarované povrchy. Tyto částice jsou generovány ultrazvukovým atomizačním vyvíječem aerosolu a prostřednictvím ventilátoru vháněny do prostoru dezinfekčního rámu, kde dochází k dezinfekci infikovaného prostoru, materiálu nebo osob, Výrobek se skládá z rámu, který je vyroben z hliníkových profilů a na tomto rámu je uložen ultrazvukový atomizační vyvíječ aerosolu z dezinfekčního roztoku, který vhání aerosol (nano-mlhu) do prostoru rámu. Jeho napájení je řešeno prostřednictvím elektrického rozvaděče. Dezinfekční rám je uložen na všesměrových kolečkách s aretací pro snadné přemísťování jen použitím lidské síly. Rozměry dezinfekčního robota jsou přizpůsobeny standardním rozměrům rámů dveří v prostorách nemocničních a sociálních služeb. Dezinfekční robot byl konstruován ve spolupráci společnosti ARMED Medtcal, s.r.o., VŠCHT Praha a SOU Technické Chotěboř.

Přepravní obalová technika

Vyrábíme a dodáváme přepravní obaly (nazývané též jako „Malé přepravní kontejnery“) pro zdravotnickou techniku, včetně úložných hnízd v určených velikostech, umožňujících jejich konečnou paletizaci.Tyto obaly jsou vhodné především k transportu zdravotnických přístrojů, ale i měřících a jim naroveň postavených přístrojů, umístěných ve speciálních úložných hnízdech, která skýtají vysokou záruku prachotěsnosti a záruku nepoškození uloženého, či přepravovaného materiálu. Jsou vhodná pro letecký, lodní, ale i klasický dopravní transport.

– Naše společnost se zaměřila při své produkci i na výrobu speciálních přepravních obalů (kontejnerů) pro potřeby umístění, či transportu v činnostech vojenské, ale ostatní bezpečnostní kynologie.

Firma ARMED technologies & partner s.r.o. vyrábí a dodává přepravní obalovou techniku, určenou zejména pro přepravu zdravotnických přístrojů, včetně úložných hnízd, do kterých je citlivá a přesná zdravotnická technika uložena, transportována, či skladována.
Přepravní obaly jsou vyrobeny z lehkých ušlechtilých kovů a svými konstrukčními vlastnosmi garantují potřeby vojenského zdravotnictví a veškeré nároky na ochranu drahých medicínských pomůcek, technických prostředků a přístrojů.

Obaly jsou produkovány v aktuálních vojenských barvách a normovaném označení. Obalová technika je vyráběna v typových velikostech, umožňujících paletizované, fixované uskladnění, umožňující rychlý transport a okamžité následné použití. Na základě speciálních požadavků firma dodává i atypické velikosti s garancí stejných konstrukčních vlastností.
Protože tyto přepravní obaly splňují nejnáročnější požadavky při garanci transportu a skladování na tuzemském, ale i světovém trhu, slouží a uplatňují své konstrukční vlastnosti se všemi popsanými garancemi i pro civilní potřeby. Tento způsob využití je zejména realizován pro ochranu, uložení, skladování a transport meřících a jiných podobných, jim na roveň postavených technických produktů. Přepravní obaly shora popsané garance potvrzují svým uplatněním na trhu.

Nový katalog základních typů obalů pro zdravotní přístroje a materiál se zvýšenou pevností – Armed BOX.

Styl 1/1

Rozměr 
1180 x 780 x 526mm
Hmotnost bez výplně
35,93kg

Styl 1/2

Rozměr 
780 x 585 x 526mm
Hmotnost bez výplně
20,33kg

Styl 1/4

Rozměr 
585 x 385 x 526mm
Hmotnost bez výplně
13,66kg

Styl 1/8

Rozměr 
585 x 385 x 263mm
Hmotnost bez výplně
9,18kg

Styl 1/16

Rozměr 
385 x 287,5 x 263mm
Hmotnost bez výplně
6,25kg

Zevní fixatér malých a středních kostí

Zařízení je určeno pro zevní fixaci kostí stavebnicového charakteru, pro fixaci článků prstů metakarpů,distálního předloktí udospělých i dětí (kde je možno použít i na proximální předloktí loketní kloub a humerus) a současně pro zevní fixaci článkůprstů, metatarsů a tarzálních kostí u dospělých a bérce u dětí..

Tento systém umožňuje zevní fixaci kostních fragmentů v jedné nebo více rovinách a současně možnost sestavení jednonebo dvouramenného systému zevní fixace.

Využití je univerzální. Příklady využití zevního fixatéru:

  • k léčbě devastujících poranění prstů ruky i nohy.
  • u ruky, po zhojení ztrátových poranění kloubů, se ve spolupráci s plastickým chirurgem dá provést i náhrada kloubu.
  • po střelném poranění se ztrátou části V metakarpu, se dá provést zhojení devastovaných tkání a hojení ztrátovéhoporanění V metakarpu s následnou substitucí trikortikálním štěpem z lopaty kosti kyčelní a úplném odhojení na zevnímfixatéru.
  • při hojení cominutivní zlomeniny distálního radia, radiocarpálního poranění.- v oblasti dolní končetiny – použití při hojení devastujících poranění prstů, metatarsu dolních končetin.- při hojení otevřeného zlomeniny kosti patní i ATC kloubu.